PZ Okná

Kompletný branding a marketing od A po Z

Branding

Marketing

Tlač a výroba

Začiatok spolupráce

Majiteľ firmy PZ Okná a dvere, ktorá sa venuje montáži okien a dverí, k nám zavítal s požiadavkou vytvoriť kompletný branding značky pre jeho firmu a pomôcť zviditeľniť sa na internete.

Využitie žltej a čiernej farby boli jeho základnou podmienkou. Navrhli sme teda reklamné produkty - od vizitiek, cez reklamné letáky, až po polep na firemné auto v tomto štýle.

Vznik loga

Skombinovaním farieb čiernej a žltej so zlatým nádychom vzniklo jednoduché dvojfarebné logo zachytávajúce podstatu činnosti firmy.

Kompletizácia identity značky

Posledným krokom pri tvorbe značky bola implementácia žlto-čierných hexagónov.

Týmto krokom sme docielili minimalistickú vizuálnu identitu.

Tvorba reklamných produktov

Vizitky

Základom každej dobrej firmy je prehľadná vizitka. S cieľom zachovania minimalistického štýlu a čitateľnosti sme do vizitky zakomponovali iba najdôležitejšie informácie.

Reklamný leták

Ďalším dôležitým propagačným materiálom pre firmy je reklamný leták, ktorého dizajn sme vytvorili primárne vo farbách značky.

Dizajn reklamného letáku je v minimalistickom štýle, so zachovaním čitateľnosti textu.

Ilustračným obrázkom sme docielili jasnú podstatu firmy.

Polep na auto

Naším záverečným propagačným produktom bol návrh na polep pre firemné auto, ktorý sme vyhotovili vo výraznom prevedení s využitím všetkých elemetov brandingu firmy.

Zosúladením vizuálnej stránky propagačných produktov je zaručený profesionálny výzor firmy.